Zapraszamy wszystkich na kolejne nabożeństwo
do naszego patrona świętego Józefa.

Poniedziałek 19 kwietnia, godzina 18:00.

 

Zachęcamy do składania próśb i podziękowań w skrzynce intencji modlitewnych do św. Józefa, które będziemy przedstawiać Panu Bogu za wstawiennictwem naszego Patrona. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Krzysztof Bułat, ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej. Z okazji Roku Świętego Józefa i peregrynacji w naszej parafii zamówiliśmy dla każdej rodziny pamiątkowe obrazy św. Józefa, które są wierną kopią obrazu znajdującego się w naszym kościele. Pamiątkowy obrazek można nabyć w zakrystii (30 zł). W zakrystii jest również do odebrania „Przewodnik dla rodzin”, który pomoże w dobrym przeżyciu peregrynacji w rodzinach naszej wspólnoty.

 

Masz problem, z którym sobie nie radzisz?
Nie masz pomysłu, jak rozwiązać trudną sytuację?
Oddaj to wszystko św. Józefowi.

 

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

 

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.

Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.