Od 1 lipca do 31 sierpnia wprowadzamy wakacyjny porządek Mszy świętych.

Msze w dni powszednie:
ranne o godz. 7:00, wieczorne (podawane w ogłoszeniach) o 19:00.

Msze niedzielne:
7:00, 11:00, 15:00.