Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. […] Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! (z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. rozpoczynającej pontyfikat, 22 października 1978 r.).

 

Drodzy Parafianie,

W niedzielę, 15 października, Mszę św. o godz. 7:00 rozpoczniemy od wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła. Relikwię wniesiemy w uroczystej procesji, do której – oprócz asysty liturgicznej – zapraszamy członków Róży różańcowej pw. św. Jana Pawła II, Wincentyńską Młodzież Maryjną i wszystkie dzieci. Dla młodzieży i dzieci są przygotowane w zakrystii ozdobne chorągiewki papieskie, którymi powitają naszego wielkiego Papieża.

Św. Jana Pawła II przyjmiemy w jego relikwii, którą jest kropla krwi (relikwia pierwszego stopnia).

W celu potwierdzenia autentyczności relikwii, otrzymaliśmy specjalny certyfikat, wydany w języku łacińskim przez osobistego sekretarza Jana Pawła II, kard. Stanisława Dziwisza, który w tłumaczeniu na język polski brzmi następująco: Przekazuję Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi relikwię w postaci krwi Świętego Jana Pawła II, Papieża, znajdującej się w szkatułce. Po jej zbadaniu oświadczamy, że jest ona autentyczna i może być wystawiona do publicznej czci wiernych. Stanisław Kardynał Dziwisz, Emerytowany Arcybiskup, Metropolita Krakowski.

Serdecznie zapraszamy Parafian na to wyjątkowe wydarzenie. Po każdej Mszy św. będzie możliwość ucałowania relikwii. Zachęcamy także do modlitwy indywidualnej przed relikwią naszego wielkiego Rodaka. Na stoliku pod chórem będą przygotowane pamiątkowe obrazki z wizerunkiem św. Jana Pawła II i modlitwą do prywatnego odmawiania.