W związku z upływem kadencji wybranych przed pięciu laty Parafialnych Rad Duszpasterskich, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż zarządził w całej Diecezji nowe wybory do tychże Rad. Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę, 23 października.
W naszym kościele urna wyborcza będzie wystawiona pod chórem od godz. 6:30 do 17:00. Obok urny będą przygotowane karty wyborcze z nazwiskami kandydatów (w porządku alfabetycznym) zgłoszonych w pierwszym etapie wyborów.
Każdy z głosujących zaznacza nazwiska dwóch kandydatów na swej karcie wyborczej (stawiając znak [ X ] w polu przed nazwiskiem kandydata). Np.:

[ X ] Kowalski Jan

Prosimy o zabranie długopisu.
Podliczenia głosów dokona specjalna Komisja Wyborcza złożona z trzech osób, wyznaczonych przez ks. proboszcza.
Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu nowej Rady nastąpi w niedzielę, 30 października.

 

Wygląd karty wyborczej: