„Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”. Tak o św. Józefie napisał papież Franciszek w Liście Apostolskim Patris corde.

Drodzy Parafianie!
W poniedziałek, 1 maja, będziemy przeżywać Uroczystość Odpustową ku czci św. Józefa Rzemieślnika. Msze o godz. 7:00, 9:00 i 11:00. Nie będzie Mszy popołudniowej o godz. 15:00.

Szczególnie zapraszamy wszystkich Parafian i Czcicieli św. Józefa na Sumę Odpustową o godz. 11:00, której będzie przewodniczył ks. arcybiskup Henryk Nowacki z Tarnowa. Podczas Mszy św. nasi rodacy – ks. prałat Janusz Majda i ks. prałat Jerzy Zoń – będą przeżywać jubileusz 30. rocznicy święceń kapłańskich. Po Mszy procesja wokół kościoła. Przygotujmy sztandary, feretrony i baldachim.

Niech nasz udział w Uroczystości Odpustowej będzie osobistym podziękowaniem św. Józefowi za opiekę nad nami i prośbą o dalsze wstawiennictwo u Jezusa, naszego Pana i Boga.