Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zaprasza mieszkańców Starej Wsi na Spacer Historyczny, który odbędzie się w sobotę, 29 października.

Uczestnicy Spaceru spotykają się o godz. 15:00 na parkingu obok naszego kościoła.
Temat przewodni Spaceru: „Nie wszystek umrę – miejsca kaźni ofiar niemieckiej okupacji w Starej Wsi”.

Stara Wieś i jej mieszkańcy – podobnie jak inne miejscowości Ziemi Limanowskiej – odczuli piętno niemieckiej okupacji w latach 1939-1945. Wieś stopniowo była poddawana gospodarczej eksploatacji oraz demograficznej eksterminacji. Opór stawiany przez organizacje konspiracyjne spod znaku Związku Czynu Zbrojnego, Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich natrafiał na krwawe represje ze strony niemieckiego okupanta. Świadectwem tamtych czasów są pomniki, relacje mieszkańców przekazywane ustanie oraz nieliczne kronikarskie zapiski.

Podczas Spaceru dowiemy się o organizacjach konspiracyjnych na terenie Starej Wsi, poznamy działalność niepodległościową Wincentego Gawrona, historię pomnika ofiar egzekucji z 23 lutego 1944 r., a także miejsca masowych egzekucji limanowskich Żydów w Pożarach.

Spacer potrwa około dwóch godzin i odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Poprowadzi go historyk Przemysław Bukowiec.

Zapraszamy w imieniu Prezesa Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej i Starosty Limanowskiego.