Drodzy parafianie listopad to czas,
w którym w szczególny sposób pamiętamy o naszych bliskich zmarłych.
Najlepszym wyrazem naszej pamięci jest modlitwa.
Ofiaruj za zmarłych odpust zupełny, oto warunki:

W związku z pandemią Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret dotyczący zyskiwania w tym roku odpustów za zmarłych. Odpust zupełny, który mogliśmy uzyskać od południa Wszystkich Świętych do północy w Dzień Zaduszny i ofiarować go za jedną wybraną przez siebie duszę, możemy zyskać w innym dowolnym dniu. Także odpust ustanowiony na dni od 1 do 8 listopada zostaje przeniesiony na osiem dowolnie wybranych przez siebie dni miesiąca.

 

Tym, którzy w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny będą uczestniczyć we Mszy św. w kościele, przypominamy warunki konieczne do zyskania odpustu:

  • stan łaski uświęcającej,
  • przyjęcie Komunii św.,
  • nawiedzenie cmentarza,
  • wypełnienie tzw. warunków zwykłych („Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, dowolna modlitwa w intencjach Ojca świętego, mocne postanowienie poprawy, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego).

 

Odpust za jedną wybraną przez siebie duszę możemy zyskiwać także przez 8 dowolnych dni listopada. Oprócz stanu łaski uświęcającej i przyjęcia Komunii św., wymagane jest nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych, a także spełnienie warunków zwykłych.

 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy w trosce o swoje zdrowie, jak również ze względu na wprowadzone obostrzenia nie będą mogli przyjść do kościoła i nawiedzić cmentarza, mogą zyskać odpust zupełny wypełniając następujące warunki:

  • duchowo połączą się z wiernymi, którzy nawiedzają cmentarze,
  • wyrzekną się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
  • wzbudzą intencję, że kiedy to tylko będzie możliwe odbędą spowiedź sakramentalną, przyjmą Komunię św. i pomodlą się w intencjach Ojca świętego.

Aby zyskać odpust zupełny należy ponadto:

  • pomodlić się za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Matki Bożej (np. odmówić Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub inną modlitwę bliską sercu),
  • wypełnić uczynki miłosierdzia przez ofiarowanie Panu Bogu swoich cierpień.