Bez kategorii

Wielki Post 2019

"Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię, aby wprowadzić stworzenia na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce – stwierdził Ojciec Święty w swoim orędziu na rozpoczynający się w tym roku 6 marca Wielki . [...]

2019-03-08T09:04:33+01:00

Sakrament Małżeństwa

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „Licencja”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do [...]

2019-02-08T17:27:28+01:00

Pogrzeb

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny 2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty: Akt zgonu z USC Karta zgonu wydana przez lekarza Informację o przyjęciu sakramentów świętych Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii 3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej [...]

2019-02-08T17:18:54+01:00

Chrzest

1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w czasie Mszy Świętej, w niedzielę w ustalonym terminie, oraz poza nią w soboty.   2. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni z poza parafii  powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. 3. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby: [...]

2019-02-08T17:16:52+01:00
Przejdź do góry